DENGBÊJ METÎNÊ MALA RESO-BIRANO

22
Share

DENGBÊJ METÎNÊ MALA RESO-BIRANO

Qîd û kesawet, hesret û hewes, eşq û evînên hezar salî bi klaman tên gotin.

DENGBÊJ METÎNÊ MALA RESO

Copyright © 2020 | video.karwan.tv