Diyar – Kecka Mete

25
Share

cejno gule hozan fate koma mizgin koma carnewa koma xelikan koma amed koma gulen xerzan koma mazlum mazluman zinar sozdar koma awaz

Copyright © 2020 | video.karwan.tv