Hozan Dino Album 2004

21
Share

Hozan Dino çu
Hozan Dino çar parçe
Hozan Dino serbazê ruken
Hozan Dino yarê
Hozan Dino xezala min were
Hozan Dino çemo
Hozan Dino were
Hozan Dino ez zarokek benavim
Hozan Dino ciwanim
Hozan Dino gula dılemın
Hozan Dino rexne
Hozan Dino oy yare
Hozan Dino felek
Hozan Dino her şerit
Hozan Dino sebıra dıla
Hozan Dino heware
Hozan Dino çi bejim
Hozan Dino ha bi zeri
Hozan Dino le daye
Hozan Dino em kine
Hozan Dino ez dıçım daye
Hozan Dino xeribi
Hozan Dino pismamo
Hozan Dino gurbet
Hozan Dino vervike
Hozan Dino şiret
Hozan Dino evar bu
Hozan Dino hive
Hozan Dino min dilek heye
Hozan Dino behna azadiye te
Hozan Dino be te nabe
Hozan Dino şev
Hozan Dino disa çu
Hozan Dino neçe dur
Hozan Dino jiyana deynkiri
Hozan Dino qerina amede
Hozan Dino çaven payizin
Hozan Dino dereng naye
Hozan Dino namus
Hozan Dino min bihist daye
Hozan Dino gulmek azadi
Hozan Dino zu were
Hozan Dino heviya min nemine
Hozan Dino nesrin
Hozan Dino gule delale

Copyright © 2020 | video.karwan.tv