Mihemed Arifê Cizîrî Stirana : Hewar Delalê

13
Share

Hewar Delalê çenda sirînî … ji Xelkê ra Dustî ji mi rebenê Xudê ra Dilxaînî
Created with MAGIX Video deluxe 2016 Premium

Copyright © 2020 | video.karwan.tv