Mihemed Şêxo – yarek min heye

Share

Published: 22. August 2019

Category: Music


Mihemed Shêxo
Mihemed Şêxo
Bavê felek

Yarek min heye bi navê jîn’e,
Tor û nazelîn ji min bikhîne,
Qelenê giran ne bi zêr dira,
Ji min di xwazê tim jî û xwîne.

Ma ez çi bêjim go ez razî kim,
Li çar birê xwe ezê gazî kim.
Ji min jî û xwîn ji bo nêvî kim,
Li ber pozê min gulek bibinim.

Copyright © 2019 | video.karwan.tv