Mikaîl Aslan – Mîjdanî

20
Share

Qesê: Kamer Söylemez
Muzîk: Mikaîl Aslan

Teyr û tur rê meymanîme
Ma od kerdo nêvurîme
Meftunê adir û roştîme
Ma wo yeme ma wo yeme

Keşî rê qisawete nêbo
Na kile de nêvêseme
Almastê binê hardîme
Ma vejîme ma vejîme

No penc xoza de xorîyo
Dare huske pelg zar nîyo
Bar gureto lizge çêwto
Mosil dano mosil dano

Sewda ma wa dicanîya
Halenê ma bîyo giran
Kalo aspar bîyo yeno
Mîjdanî dano mîjdanya xêre

Müjde

Uçan kuşlara mihman
And içip de dönmeyen
Kor ateşlerin alevine
Biziz meftun olup da gelen

Hiç bir kaygıya yol vermeyen
Alevlere düşüp de yanmayan
Yerin yedi kat altından
Biziz elmas olupta çıkan

Doğada kökü derinlerde olan
Ağacı kuru yaprağı solmayan
Aldığı yükten dalı eğilen
Biziz zemheride mahsul veren

Sevdasından gebe olan
Yuvası dolup ağırlaşan
Atını dizginleyerek yola koyulan
Geliyor hayırlı müjdeyi verecek olan

çeviri: Mikaîl Aslan

#zernkut #mikailaslan #mîjdanî

Copyright © 2020 | video.karwan.tv