Zakaria Abdulla – Amane

21
Share

By:Sardar ismail
Orginal track
album Bigerrêwe 1999
Awaz û Honrawe: Folklor
Dabeşkirdin: Zakaria

Emanê

Emanê emanê eman neman
Çiyakî dagirtîn miju duman
Ser barê kize halê meye man
Xayne feleka xirap zeman

Çawit reşom kildarî yar eman
Biskit lûs badayî yar eman
Ew çuye pay gid yarê yar eman
Xayne feleka xirap zeman

Em diçin em diçin ser zozan
Em kuştin em kuştin gul govan
Çi xoşe ci xoşe halê ye man

Emanê emanê eman neman
Çiyakî dagirtîn miju duman
Ser barê kize halê meye man
Xayne feleka xirap zeman

www.zakariamusic.com
Musical genre World music
the official page for Ashqani Music
https://www.facebook.com/pages/Ashqani-Music/659373984158718

Copyright © 2020 | video.karwan.tv